II Ekstremalny Bieg
Kopalnia Soli Bochnia

II Ekstremalny Bieg pod ziemią w Zabytkowej Kopalni Soli w Bochni. Bieg odbędzie się w najstarszej kopalni soli kamiennej w Polsce! Wydaje Ci się, że biegałeś już wszędzie i nic Cię nie zaskoczy? Że każda sceneria i warunki zostały wypróbowane i okiełznane? Nic bardziej mylnego! 10 września 2023 roku odbędzie się druga edycja biegu treningowego pod ziemią na dystansie 10 km, którego trasa prowadzić będzie 250 metrów pod ziemią. Uczestnicy biegu treningowego do pokonania będą mieli nie tylko kilometry, ale również będą pokonywać podziemne korytarze, walcząc ze stromymi podbiegami i upadami. BIEGAĆ MOŻNA W KAŻDYCH WARUNKACH !!

ORGANIZATOR

Run & Ski Travel Arleta Żymła, tel. (0048) 512 276 780

MIEJSCE

Zabytkowa Kopalnia Soli w Bochni
Campi 15, 32-700 Bochnia

CENA

209 zł do 31.07.2023r.
219 zł od 01.08. do 01.09.2023r.

TERMIN

10 września 2023r.

Program biegu

 •  8:00 – 8:45 zgłoszenie się uczestników do startu w budynku Biuro Obsługi Klienta w budynku Kopalni Soli 
 •  8:45 – 09:30 zjazd uczestników windą górniczą – szolą pod ziemię. 
 • 09:45 – 10:10 rozgrzewka pod okiem instruktora w  Komorze Ważyn , 250 metrów pod ziemią.                                                        Rozgrzewamy się 😊
 • 10:15 – 12:00 Biegamy pod ziemią 170 do 250 metrów
 • 12:15 – 12:30 oficjalne zakończenie biegu , losowanie nagród, odpoczynek
 • 12:30 – 13:00 wyjazd na powierzchnię

szczegóły oferty

W budynku obsługi klientów Kopalnia Soli Bochnia – Campi 15 Bochnia 32-700.

Rejestracja w godzinach 8:00 do 8:45 w dniu 10.09.2023r.

Rejestracja uczestników , którzy wykupią nocleg odbędzie się w dniu 9 września 2023 r.  o godzinie 19:30 pod ziemią. 

 

 

Długość trasy 10 km. Uczestnicy będą biegli grupami, każda grupa max. 20 uczestników. Odstęp czasu między jedną, a drugą grupą 0,5 minuty. Trasa przebiega na poziomie 200 oraz 250 metrów pod ziemią, korytarzami, strome podbiegi, upady, schody. W niektórych miejscach bardzo wąskie chodniki. 

Temperatura w kopalni 15 – 17st.  Wilgotność powietrza 70%. 

Szatnia pod ziemią w Komorze Ważyn , szatnia znajduje się blisko startu oraz blisko mety. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy osobistych.

Również w pobliżu znajdują się toalety. 

Uczestnikiem biegu może być osoba, która ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu startu) .

Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w biegu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Minimalny wiek uczestnika niepełnoletniego -ukończone 14 lat.

 

Parking znajduje się na terenie Kopalni Soli Bochnia, około 50 metrów od głównego wejścia. Parking bezpłatny.

PROSIMY O PODANIE NUMERU KONTA BANKOWEGO NA EMAIL biuro@runtravel.pl

 

W związku z odwołaniem noclegu z powodu zbyt małej liczby  uczestników na nocleg.

Zalecane długie spodnie. Możliwość przebrania się pod ziemią. 

Do dnia 20 sierpnia 2023 roku może przenieść opłatę startową na innego zawodnika, zostanie potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 30 zł.

Limit czasu : 1h 45 min

W dniu biegu treningowego zespół ratowników medycznych zapewni pomoc medyczną potrzebującym biegaczom. Zespół medyczny zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego biegacza, który zostanie uznany za niezdolnego do ukończenia biegu. 

Na trasie biegu będą przewodnicy Kopalni Soli , którzy również będą czuwać na bezpieczeństwem biegaczy 🙂 

Start oraz meta w Komorze Ważyn pod ziemią. 

Numer startowy każdy uczestnik otrzyma w dniu biegu podczas rejestracji. Numer startowy musi być przypięty na czas biegu z przodu w widocznym miejscu.  

W związku z organizacją biegu pod ziemią, trasa w niektórych miejscach jest bardzo wąska, dlatego jest to forma biegu treningowego i nie będzie pomiaru czasu. Nie biegamy na czas 🙂 

Zdjęcia z biegu będą dostępne do 2 tygodni po zakończonej imprezie biegowej na facebook : runtravel zakładka bieg Kopalnia Soli Bochnia 2023

 • bieg pod ziemią Kopalnia Soli w Bochni 
 • zjazd windą górniczą – szolą
 • pakiet startowy
 • zabezpieczenie trasy (na trasie przewodnicy Kopalni Soli oraz ratownik medyczny
 • pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników biegu
 • butelka wody i baton energetyczny
 • konkurs: losowanie wśród zawodników nagród
 • ubezpieczenie

Można zgłaszać drużynę oraz zrobić przelew zbiorczy , prosimy o kontakt email biuro@runtravel.pl

 

 • w wiadomości imiona i nazwiska uczestników biegu
 • dane osoby zgłaszającej drużynę imię i nazwisko , numer telefonu  

ZAPISUJĄĆ SIĘ NA BIEG , JEDNOCZEŚNIE BIEGACZ AKCEPTUJE WARUNKI UCZESTNICTWA W II EKSTREMALNYM BIEGU POD ZIEMIĄ KOPALNIA SOLI BOCHNIA 

 

REGULAMIN II Ekstremalnego BIEGU POD ZIEMIĄ

Zabytkowa Kopalnia Soli  w Bochni

10 września  2023r.

 

 1. Organizator

 

 1. Organizatorem I Biegu pod Ziemią Kopalnia Soli w Bochni jest

    Run & Ski Travel Arleta Żymła z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-707 ul. Jacka 26, NIP 641-245-30-85,        

    REGON 241017689.

 

 

 1. Termin i miejsce. Trasa biegu.
 1. Bieg odbędzie się 10 września 2023 roku.
 1. Start: Zabytkowa Kopalnia Soli w Bochni Campi 15 Bochnia 32-700.
 1. Miejsce startu: pod ziemią na poziomie 250 metrów.
 1. Trasa biegu długość trasy 10 km. Uczestnicy będą biegli grupami, każda grupa max. 20 uczestników. Odstęp czasu między jedną, a drugą grupą 0,5 minuty. Trasa przebiega na poziomie 170 do   250 metrów pod ziemią, korytarzami, strome podbiegi, upady,  wąskie korytarze. W niektórych miejscach niskie chodniki.
 1. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Przewodników Kopalni Soli oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.

 

 

III. Uczestnictwo (warunki i opłaty)

 

1.W biegu treningowym II Ekstremalnego Biegu pod ziemią mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 10   września 2023 roku ukończą 18 lat.

2.Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:

 1. pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kopalni Soli w Bochni, a tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
 2. posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu oraz złożenia przez zawodnika
 3. oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu treningowym przez podpisanie karty startowej przy odbiorze pakietu startowego.
 1. Uczestnicy biorą udział w II Biegu pod Ziemią Kopalnia Soli Bochnia na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające   dobry stan zdrowia (nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach), który  zawodnik potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu.

4.Każdy zawodnik startujący w II Ekstremalnym Biegu pod ziemią musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na karcie startowej

5. Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach

a) 209 zł 

b) 219 zł od 01.08.2023 do 01.09.2023

6. O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora. Dla uczestników , którzy nie wniosą opłaty do 3 dni roboczych, rezerwacja zostaje anulowana.

7.Płatność za pośrednictwem bramki PAYU

8.W przypadku zgłoszeń grupowych (np. firm, klubów sportowych, grup biegowych) wymagana jest  indywidualna rejestracja każdego z zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy firmy, klubu lub nazwy grupy biegowej. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt kapitana  drużyny z Organizatorem i podanie danych wszystkich członków grupy. Na podany przez kapitana drużyny adres mailowy przesłany zostanie indywidualny numer rachunku bankowego do jednorazowej wpłaty za   członków drużyny.

9.Faktury wystawiane są wyłącznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty  środków na rachunek organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną na adres            biuro@runtravel.pl prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.

1.W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia  terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.

11.Opłata startowa za udział w biegu treningowym nie podlega zwrotowi.

12.Do dnia 15 sierpnia 2023 roku może przenieść opłatę startową na innego zawodnika, zostanie potrącona opłata   manipulacyjna w wysokości 20 zł.

13.W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:

 •    pakiet startowy zawierający wodę, napój izotoniczny, baton energetyczny, smycz firmową,  gadżet
 • pamiątkowy medal
 • zjazd windą górniczą oraz bieg pod Ziemią
 • opiekę na trasie przewodników Kopalni Soli w Bochni
 • opieka ratownika medycznego
 •  
 •  

IV Zgłoszenie i odbiór pakietu startowego

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.runtravel.pl  zakładka .biegacz.
 1. Limit uczestników ograniczony został do 200 pakietów startowych.
 1. W dniu zawodów oraz po wyczerpaniu limitu uczestników zapisy nie będą możliwe.
 1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy osobiście w Biurze Zawodów po okazaniu dowodu tożsamości w dniu 4 września 2022 roku w godz. 8:00 – 8:45
 1. Biuro Zawodów otwarte w dniu 4 września 2022 roku mieścić się będzie na terenie Kopalni Soli w Bochni w budynku Obsługi Klienta.

 V. Szatnie i informacje dla uczestników

 1. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 1 godzinę i 45 minut od momentu startu.
 1. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji obsługi biegu powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 1. Na terenie zawodów na poziomie 250 metrów uczestnicy będą mogli skorzystać z szatni oraz toalet.
 1. Dla uczestników zostanie udostępnione szatnie na czas zawodów na poziomie 250 metrów. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada

 VI. PROGRAM BIEGU:

 

 •  8:00 – 8:45 zgłoszenie się uczestników do startu w budynku Biuro Obsługi Klienta w budynku Kopalni Soli 
 •  8:45 – 09:30 zjazd uczestników windą górniczą – szolą pod ziemię. 
 • 09:45 – 10:10 rozgrzewka poprowadzona przez instruktora w  Komorze Ważyn , 250 metrów pod ziemią.  Rozgrzewamy się
 • 10:15 – 12:00 Biegamy pod ziemią 170 do 250 metrów
 • 12:15 – 12:30 oficjalne zakończenie biegu , losowanie nagród, odpoczynek
 • 12:30 – 13:00 wyjazd na powierzchnię

 

 

VII. Nagrody

 

1.Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone po zakończeniu biegu  w Komorze Ważyn na poziome 250 metrów.

 

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE)  Run & Ski Travel Arleta Żymła informuje, iż:
 2. .Administratorem danych osobowych uczestników  biegu jest Run and Ski Travel Arleta Żymła, siedziba:  Ruda Śląska 41-707 ul. Jacka 26, e-mail biuro@runtravel.pl , tel. 512 276 780 ) Kontakt z Administratorem pisemnie lub e-mailowo     na adres wymieniony w punkcie a)2.Dane osobowe zawodników przetwarzane będą na potrzeby organizowanego przez Run and Ski Travel Arleta Żymła II Ekstremalnego Biegu pod Ziemią Kopalnia Soli Bochnia – 10 wrzesień 2023 r., jak również w zakresie działań promocyjnych oraz marketingowych Run and Ski Travel – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
 3. Odbiorcami danych osobowych zawodników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania  danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
 4. Dane osobowe zawodników będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w firmie
 5.  Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 6. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania Firmy w zakresie ochrony danych osobowych
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową udziału w wydarzeniu, o którym mowa w pkt c), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 Postanowienia końcowe

 

1.Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania poleceń przewodników kopalni Soli w Bochni oraz osób w oznakowanej  odzieży Run & Ski Travel.

2.Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu treningowego oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem  organizatora biegu oraz Regulaminu Kopalni Soli w Bochni.

3.Nierespektowanie regulaminów może być powodem dyskwalifikacji uczestnika biegu.

4.Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

5.Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu w czasie jego trwania. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas  imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

6.II Ekstremalny Bieg pod Ziemią Kopalnia Soli Bochnia jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie  indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać  się udziałem uczestnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

7.Protesty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, papierowej i przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do godz. 15:00 w dniu biegu.

8.Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, 

   w tym korzystania z kijków Nordic Walking.

9.Zapisując się do udziału w biegu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela  Organizatorowi  nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym:  utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera,  wykorzystania do    promocji i organizacji imprez Run & Ski Travel Arleta Żymła, udostępniania sponsorom oraz partnerom II Ekstremalnego Biegu pod Ziemią kopalnia Soli Bochnia w celu ich promocji.  Umieszczanie na promocyjnych  materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach    internetowych oraz w przekazach   telewizyjnych i radiowych.

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

11.Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

12.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

13.Dodatkowe informacje o partnerach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą  publikowane na stronie internetowej www.runtravel.pl oraz profil facebook runandski.pl

14.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów i adresami email:

a) Arleta Żymła, tel. 512 276 780 e-mail: biuro@runtravel.pl

B

Bugaj Marcin

Marcin Babło

 

Boryczka Szymon

Banaszak Marcin

Bałdyga Bożena

Boszczak Aleksadra

Bojarski Patryk

Balner Sebastian

Bartkowski Marcin

C

Chmielewski Adam

Curyło Norbert 

Cetera Łukasz

Cetera Kamila

 

Cieślik- Ślusarek Ewa

Cieślewicz Gałacz Katarzyna

Cetera Mariusz

D

Duda Wojciech

Duraj Agnieszka

E

Aldona Felkel

F

Mateusz Folek

 

Foremniak Szadura Beata

Fijałkowska Angelika

Frączek Kacper

G

Grzejszczyk Katarzyna

H

Hyżorek Maria

I

Indraszak Adam

J

Jan Juraszczyk

Juraszczyk Katarzyna

Juraszczyk Katarzyna

 

Jabłonka Mariusz

 

Jończyk Barbara

Joppel Joanna

Jakóbczyk Joanna

K

Klimek Łukasz

Kosińska Sylwia

Kotecki Jakub

Koziara Patryk

Kosno Paweł

Kałużyński Mirosław

Magdalena Kazimierska

Mariusz Kloza

Iwona Kloza

 

Kozdroń Mateusz

Kamiński Marcin

Krzysztofiak Robert

Kubisztal Andrzej

Kałużyński Mariusz

Kłudka Zbigniew

Kryszczuk  Piotr

Kwolek Marcin

Kukliński Sebastian

L

Łęcki Marcin

 

Ławniczak Cielińska Dorota

Łabędź Robert

M

Matuszkiewicz Maciej

 

Irena Mętel

Dawid Masarz

Honorata Michalik

Damian Makuch

 

Michalska Nikoletta

Molin Jakbub

 

Mrówczyński Rafał

Marczak Robert

Mosio Grzegorz

Miazga Akegsandra

Musiał Mateusz

Mrycha Jakub

Mleczek Jacek

Mahdi Al-Jeabory

N

Adam Nosal

Dawid Nosal

 

Nanke Wojciech

O

Ochnio Maciej

Ochnio Szymon

P

Podraza Mirela

Pogoda Ewa

Pogoda Szymon

Próchnia Przemysław

 

Aleksandra Pająk

Aleksandra Pańtak

Łukasz Pańtak

Maciej Polis

Arkadiusz Pyjek

Agnieszka Pędzik

 

Poleszczuk Rafał

Pluszyński  Krzysztof

Pelowski Mateusz

Piszczatowski Wojciech

R

Mariola Rożek

Rafał Rożek

 

Ropel Rafał

 
 

S

Szymański Rafał

Szymczak Paweł

Szmigielski Mateusz

 

Mirosław Stasik

Barbara Sklarzyk

Henryk Szewc

Szymon Szydłowski

 

Sr Małgorzata

Strzelec Marta

Skóra Robert

 
 

Sobolewski Konrad

Stępniak Barbara

Siedlaczek Zbigniew

T

Anna Tuńska

 

Tchórz Zbigniew

Tajak Tomasz

W

Wnukowski Sebastian

 

Artur Wilkoń

Anna Wilkoń

Wioletta Walentrzak

Mariusz Warzecha

 

Weight Agnieszka

Weight Damian

Widera Adrian

Wijaciński Sylwester

Wasylkowski Piotr

Wrońska Baran Patrycja

Włodarski Piotr

Z

Łukasz Zegzuła

Jakub Zegzuła

 

Zawada Magdalenia

Zagórny Marcin

Ziajko Artur

 

Ż

Żółnierz Tomasz

Kilka słów o historii kopalni

Wydobycie soli w okolicach Bochni to historia sięgająca 3,5 tyś lat p.n.e. Sól pozyskiwano przez odparowanie soli z solanki. Studnie solankowe stały się zalążkiem wydobycia soli metodami górniczymi. Początki bocheńskiej kopalni jako zakładu wydobywczego sięgają roku 1248. Będąc przedsiębiorstwem królewskim, kopalnia przynosiła olbrzymie dochody. W 1368 r. Król Kazimierz Wielki wydał dokument zwany Statutem Żupnym. Określał on zasady organizacyjne i prawne rządzące sprzedażą soli. Najstarsze bocheńskie szyby górnicze to szyb Sutoris i Gazaris. To właśnie z bocheńską kopalnią i szybem Sutoris związana jest legenda o pierścieniu Św. Kingi. Wiek XV i XVI to okres znacznego rozwoju kopalni. W tym okresie powstają kolejne szyby Regis , Bochneris, Campi. W XVII w za przyczyną wojen i upadku gospodarczego nastąpiło zahamowanie rozwoju przedsiębiorstwa.

Po roku 1771 kopalnia znalazła się w zaborze austriackim. Do roku 1918 pozostawała pod kontrolą Cesarstwa Austro – Węgierskiego. W XX w. następowało znaczne zmniejszenie wydobycia soli ze względu na jej opłacalność. W roku 1981 kopalnię wpisano do rejestru zabytków. W latach 90 tych XX w. kopalnia rozpoczęła działalność turystyczną i prowadzi ją do chwili obecnej.

Kopalnia Soli Bochnia, jest największym skarbem bocheńszczyzny, właśnie dzięki złożom soli, miasto Bochnia stało się jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych średniowiecznej małopolski. Z każdym mijającym stuleciem Kopalnia Soli zostawiała wyraźny wpływ na historię miasta, jego rozwój urbanistyczny, ale również historię przedsiębiorczości, rozwój przemysłu i społeczeństwa. To właśnie tutaj w bocheńskiej kopalni, unowocześniając metody wydobycia soli, wprowadzano nowatorskie jak na owe czasy rozwiązania techniczne. Należały do nich kieraty służące jako maszyny wyciągowe, oraz zainstalowana w 1930 r. maszyna parowa wyprodukowana w roku 1909 w Hucie Laura w Chorzowie.

Kopalnia dzisiaj

Dziś kopalnia staje się nowoczesnym centrum łączącym tradycję z nowoczesnością. Od lat 90 tych XX w. prowadzona jest działalność turystyczna, kopalnia przyjmuje rocznie blisko 200 tyś. turystów i liczba ta stale rośnie.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA- zapisz się już dziś